Stichting Beeldentuin Rolduc predikaat Culturele ANBI

De Beeldentuin Rolduc is vanaf 4 januari 2023 aangemerkt als culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Dit is voor ons alweer een mijlpaal, een reuzensprong in de richting van een volwaardige beeldentuin binnen het historische abdijcomplex Rolduc.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Van ons ontvangen zij het predikaat Ami de Cour, Compagnon de Cour of Patron de Cour.

Deze fotomontage is een illustratie bij dit bericht, want deze virtuele beeldentuin moet straks nog groeien en gevuld worden met”echte” beelden. Dat kan mogelijk worden mede dankzij jullie steun!