Kunstwerk rotonde

Op de rotonde voor de toegangsweg naar Abdij Rolduc staat een fraai  monument van staal en glas ontworpen door Tei van Neerven. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door de Romaanse boogramen van de abdijkerk.

De drie bogen symboliseren de heilige drie-eenheid, de patroonheiligen van Ailbertus van Antoing, de stichter van de abdij. Het gekleurde glas verwijst naar de glas-in-loodramen van de kerk.

Het kunstwerk werd geplaatst in 2004 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Rolduc.

Het monument is onderdeel van een wandelroute vanuit het centrum van Kerkrade naar Abdij Rolduc: de Abdij-route Rolduc

Deze wandelroute begint in de Kloosterraderstraat (ter hoogte van huisnummer 4) bij een fraaie wegwijzer en loopt door tot aan Abdij Rolduc. Het trottoir van het Oranjeplein en Rolduckerstraat is uitgevoerd in het ruitpatroon van de kloostergangen van de abdij en wordt ’s avonds verlicht door kleine lampjes. 

Onderweg vinden wandelaars stenen rustbankjes eveneens met drie rondbogen en 9 bronzen plaquettes, waarop de historie van Abdij Rolduc is beschreven.